Навчальний план

План викладання навчального курсу

Навчальний курс для Магістрів з Харчових технологій освітніх програм («Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» і «Технології органічних  харчових  продуктів»).

Розташування: Кафедра технології хлібопекарських  і кондитерських виробів, Національний університет харчових  технологій  (НУХТ), Володимирська 68, Київ, 01601, Україна.

Навчальний період: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024  навчальні роки, осінній семестр.

 

Курс висвітлює ключові питання Європейської політики у сфері виробництва, застосування та контролю харчових добавок включаючи Європейські підходи щодо безпечності харчових продуктів. Курс буде висвітлювати питання класифікації харчових добавок, їх властивостей та вплив на якість продуктів харчування, допустимі норми використання та маркування як в Європейському Союзі в цілому так і в окремих країнах-членах союзу. Курс також включає розгляд законодавства у цій сфері, роль таких організацій як FAO/WHO та JECFA, FOOD STANDART AGENCY, Rapid alert system on food and feed in European Union тощо, які формують політику використання харчових добавок та опікуються питанням безпечності харчових продуктів. Курс зосереджений на інтеграцію підходів, практик Європейського Союзу із застосування харчових добавок у харчову промисловість України. Курс складається з 16 годин лекційних занять та 32 годин лабораторних занять. Лекції проводять для двох груп студентів (всього близько 35 студентів), лабораторні роботи проводять окремо для кожної підгрупи студентів (всього три підгрупи). На лабораторних роботах студенти детально розглядатимуть властивості та використання, маркування окремих харчових добавок різних груп, проводитимуть дослідження щодо їх впливу на технологічний процес і якість виробів. Таким чином, курс складає 48 годин аудиторних занять (16 годин лекцій + 32 години лабораторних робіт) або 112 контактних годин (16 годин лекцій + 32*3 годин лабораторних робіт, з розрахунку 32 години для кожної підгрупи окремо).

У 2021/2022 навчальному році дві групи магістрів з харчових технологій (одна група спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»(25 студентів) та друга група спеціалізації «Технології органічних харчових продуктів» (10 студентів), разом 35 студентів.

У 2022/2023 та 2023/2024 навчальному році чотири групи магістрів з харчових технологій (дві групи спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»(50 студентів) та дві групи спеціалізації «Технології органічних харчових продуктів» (20 студентів).

В кінці вивчення курсу студенти повинні бути здатними:

 • розуміти та пояснити участь держав-членів Європейського Союзу у законодавчому процесі щодо регулювання використання харчових добавок;
 • уміти використовувати офіційні джерела інформації щодо законів і директив ЄС;
 • знати основні директиви Європейського союзу щодо харчових добавок та безпечності харчової продукції, які повинні бути імплементовані в Україні на шляху Євроінтеграції;
 • розуміти політику та методи управління у сфері використання харчових добавок у Європейському союзі;
 • знати цілі та напрями розвитку законодавства та досліджень у сфері виробництва, використання та контролю харчових добавок в Європейському Союзі та в Україні;
 • використовувати правильну термінологію щодо назв харчових добавок українською та англійською мовами;
 • знати властивості різних харчових добавок, правила їх застосування, допустимі норми та маркування, враховуючи вимоги стандартів ЄС;
 • уміти обрати харчову добавку для використання в технології різних харчових продуктів та рекомендувати допустиме її дозування.

Тижні Форми навчання Тема
1-2 Лекція (2 год)
Лабораторні роботи (4 год)
Загальні відомості про харчові добавки, виробництво та призначення. Роль Світових організацій у питаннях регулювання їх використання.
3-4 Лекція (2 год)
Лабораторні роботи (4 год)
Роль країн Європейського Союзу у регулюванні використання харчових добавок.
5-6 Лекція (2 год)
Лабораторні роботи (4 год)
Директиви Європейського союзу що містять вимоги до харчових добавок, їх використання та маркування
7-8 Лекція (2 год)
Лабораторні роботи (4 год)
Показники якості та безпечності харчових добавок. Процедура надання дозволу для їх використання у різних країнах світу та Євросоюзі.
9-10 Лекція (2 год)
Лабораторні роботи (4 год)
Перелік дозволених до використання в ЄС харчових добавок та їх класифікація
11-12 Лекція (2 год)
Лабораторні роботи (4 год)
Основні підходи щодо використання харчових добавок у різних галузях харчової промисловості країн ЄС
13-14 Лекція (2 год)
Лабораторні роботи (4 год)
Законодавство України, що використання харчових добавок у промисловості
15-16 Лекція (2 год)
Лабораторні роботи (4 год)
Питання імплементації директив ЄС щодо харчових добавок на шляху Євроінтеграції України
16 Екзамен Письмовий екзамен

Інтерактивні лекції, включаючи презентації PowerPoint, аналіз літературних джерел, обговорення під час занять, презентації студентів та електронні навчальні курси, випробування впливу різних харчових добавок на показники технологічного процесу і якість виробів в лабораторних умовах.

Підсумкова оцінка виставляється з врахуванням таких показників:

 • Оцінка за письмовий екзамен становить 30 % підсумкової оцінки.
 • Інші поточні контрольні заходи становлять 70% підсумкової оцінки.
 • Письмовий екзамен складається з запитань відкритого типу.
 • Участь в навчальних заняттях та їх оцінювання становлять 70 % оцінки.
 • Запитання на екзамені - 3 короткі письмові запитання.
 • Обидві частини оцінювання курсу базуються на матеріалах лекцій та інших додаткових матеріалах для самостійного вивчення. Результати екзамену тестують студентів на знання ключових питань курсу, уміння аналізувати.

Курс покращить обізнаність магістрантів щодо політики Європейського Союзу у сфері харчових добавок. Це підвищить їх можливості щодо працевлаштування в Україні та країнах Євросоюзу, оскільки вони будуть обізнані щодо законодавства в галузі використання харчових добавок. Це також сприятиме імплементації директив ЄС в харчовій промисловості та євроінтеграції України.

Курс сприятиме стимулюванню викладання та дослідження, зокрема політики ЄС в харчовій промисловості, безпечності харчових продуктів, харчових добавок, торгівлі.