Регулювання використання 

харчових добавок в різних технологіях 

та гармонізація європейських регламентів 

в Україні на шляху Євроінтеграції