Про проект

Цей проєкт буде першим навчальним курсом для Магістрів з харчових технологій в Національному університеті харчових технологій, що буде покликаний на вивчення найкращих практик Європейського Союзу щодо безпечного застосування харчових добавок та ефективного використання у виробництві. Проведення літніх шкіл буде сприяти поширенню знань про політику Європейського союзу серед неакадемічної спільноти. Всі бажаючі матимуть доступ до додаткових матеріалів курсу завдяки он-лайн курсу та веб-сайту проєкту. 

Головна мета

Головна мета Модулю – це зосередження на процедурах та практиках Європейського союзу щодо виробництва харчових добавок, використання добавок в безпечних кількостях, контролем за їх використанням та імплементації їх в Україні.


Головні задачі

Головними задачами Модуля є підвищення обізнаності студентів в ключових питаннях політики Європейського Союзу щодо використання харчових добавок в різних галузях харчової промисловості та трансформувати знання в практичні підходи контролю їх якості та забезпечення безпечного їх використання, визначення їх якості та безпечності, маркування, контролю вмісту у харчових продуктах, кращих практик застосування з метою підвищення якості продукції та ефективності виробництва харчових продуктів.

Перспективи

Однією з важливих перспектив модуля є сприяння співпраці дослідників з України та Європейського Союзу, що забезпечить учасників проєкту відповідними знаннями для ефективного виробництва харчових продуктів та позитивних змін у розвитку харчової промисловості з метою наближення якості та безпечності харчових продуктів до Європейських стандартів.
Відповідно до Українсько-Європейської  угоди про асоціацію  в Україні схвалено Всеохоплюючу стратегію імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею”  цієї угоди.  Це дозволить Україні наблизити стандарти виробництва харчових продуктів, застосування харчових добавок та удосконалити політику  регулювання їх виробництва, використання,  контролю їх якості  та маркування  до стандартів Європейського Союзу. На сьогоднішній день перелік добавок,  затверджених  Кабінетом Міністрів України, співпадає з переліком ЄС. Модуль Жана Моне покликаний (адресований) для кращого розуміння  політики Європейського Союзу щодо виробництва харчових добавок  та рулювання усіх питань щодо їх використання. Модуль включає навчальний курс «Регулювання використання харчових добавок в різних технологіях та гармонізація європейських регламентів в Україні на шляху євроінтеграції»  («Regulation of the use of food additives in different food technologies and harmonization of European regulations in Ukraine on the path of European integration»), літню школу для представників промислових підприємств та компаній, політиків експертів, студентів різних спеціальностей та широкого загалу громадян.  Таким чином навчальний курс включатиме 48 год для кожної академічної групи і дві літні школи по 18 годин кожна, буде включати  198 годин занять та охопить більше 100 учасників протягом трьох років дії проєкту.

В модулі також буде передбачено важливий розділ  щодо практики  в Європейському Союзі та контролі вмісту деяких харчових добавок у продукті з метою забезпечення їх безпечності та попередження фальсифікації харчової продукції.

Запропонований курс буде одним із перших в програмі підготовки  Магістрів з Харчових технологій, що стосується Європейської інтеграції та зробить величезний вклад в поглиблення знань  та обізнаності щодо політики Європейського Союзу у використанні харчових добавок серед викладачів, молодих науковців, студентів політиків, працівників харчової промисловості та населення завдяки університетському курсу, літнім школам та представленням матеріалів Модуля на сайті та в соціальних мережах.

Заходи будуть стимулювати ідею вивчення кращих практик Європейського Союзу не лише в НУХТ, а й за його межами та відобразяться на активізації Європейської інтеграції в напрямі удосконалення виробництва і контролю харчової продукції, що містить харчові добавки, що  також пов’язано з розширенням торгівлі.  Вивчення матеріалів та проведення заходів супроводжуватиметься активним обговоренням актуальних питань розроблення та впровадження регламентів Європейського Союзу,  що сприятиме поширенню ідей та впровадженню нових підходів у харчовій промисловості. Це сприятиме посиленню регіонального значення Національного університету харчових технологій в ініціалізації відкритих обговорень актуальних проблем використання та маркування харчових добавок в Україні та надавати рекомендації щодо їх вирішення враховуючи найкращі підходи країн Європейського Союзу в  цих питаннях.