Програма проекту

Навчальний курс для Магістрів з Харчових технологій освітніх програм («Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» і «Технології органічних  харчових  продуктів»).

Розташування: Кафедра технології хлібопекарських  і кондитерських виробів, Національний університет харчових  технологій  (НУХТ), Володимирська 68, Київ, 01601, Україна.

Навчальний період: 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024  навчальні роки, осінній семестр.


Опис  курсу

Курс висвітлює ключові питання Європейської політики у сфері виробництва, застосування та контролю харчових добавок включаючи Європейські підходи щодо безпечності харчових продуктів. Курс буде висвітлювати питання класифікації харчових добавок, їх властивостей та вплив на якість продуктів харчування, допустимі норми використання та маркування як в Європейському Союзі в цілому так і в окремих країнах-членах союзу. Курс також включає розгляд законодавства у цій сфері, роль таких організацій як FAO/WHO та JECFA, FOOD STANDART AGENCY, Rapid alert system on food and feed in European Union тощо, які формують політику використання харчових добавок та опікуються питанням безпечності харчових продуктів. Курс зосереджений на інтеграцію підходів, практик Європейського Союзу із застосування харчових добавок у харчову промисловість України. Курс складається з 16 годин лекційних занять та 32 годин лабораторних занять. Лекції проводять для двох груп студентів (всього близько 35 студентів), лабораторні роботи проводять окремо для кожної підгрупи студентів (всього три підгрупи). На лабораторних роботах студенти детально розглядатимуть властивості та використання, маркування окремих харчових добавок різних груп, проводитимуть дослідження щодо їх впливу на технологічний процес і якість виробів. Таким чином, курс складає 48 годин аудиторних занять (16 годин лекцій + 32 години лабораторних робіт) або 112 контактних годин (16 годин лекцій + 32*3 годин лабораторних робіт, з розрахунку 32 години для кожної підгрупи окремо).

У 2021/2022 навчальному році дві групи магістрів з харчових технологій (одна група спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»(25 студентів) та друга група спеціалізації «Технології органічних харчових продуктів» (10 студентів), разом 35 студентів.

У 2022/2023 та 2023/2024 навчальному році чотири групи магістрів з харчових технологій (дві групи спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»(50 студентів) та дві групи спеціалізації «Технології органічних харчових продуктів» (20 студентів).


Результати  навчання

В кінці вивчення курсу студенти повинні бути здатними:


Методи навчання

Інтерактивні лекції, включаючи презентації PowerPoint, аналіз літературних джерел, обговорення під час занять, презентації студентів та електронні навчальні курси, випробування впливу різних харчових добавок на показники технологічного процесу і якість виробів в лабораторних умовах. 

Оцінювання

Підсумкова оцінка виставляється з врахуванням таких показників:


Вплив

Курс покращить обізнаність магістрантів щодо політики Європейського Союзу у сфері харчових добавок. Це підвищить їх можливості щодо працевлаштування в Україні та країнах Євросоюзу, оскільки вони будуть обізнані щодо законодавства в галузі використання харчових добавок. Це також сприятиме імплементації директив ЄС в харчовій промисловості та євроінтеграції України.

Курс сприятиме стимулюванню викладання та дослідження, зокрема політики ЄС в харчовій промисловості, безпечності харчових продуктів, харчових добавок, торгівлі.


Зміст курсу